Chce to ‚směrovky‘

19. 9. 2020 Off By

Všechny internetové prezentace vznikají proto, aby plnily nějaký konkrétní úkol. A tento mohou bez výjimky plnit pouze v případě, že mají zajištěnou dostatečně vysokou návštěvnost. Jakmile totiž o některý web není projevován adekvátní zájem, není naděje, že by tento předal veřejnosti to, co jí předat má, nezprostředkoval by to, co má zprostředkovávat.

A tak je zkrátka třeba učinit vše představitelné i nepředstavitelné pro to, aby se dostatečně početní návštěvníci z řad uživatelů našli. Což je ale ve své podstatě nadlidský výkon. Protože jak přesvědčit ty, s nimiž majitel webu doposud nemá kontakty, jež má právě tento web zprostředkovat, že? To vlastně dost dobře ani nejde.

nápisy SEO

Tedy nejde to zařídit vlastními silami majitele webu, o který tu jde. Ale naštěstí to do značné míry dokáže za tohoto zvládnout linkbuilding. Což, jak někteří z vás vědí, ale někteří doposud ne, není žádný schopný člověk, nýbrž činnost, sestávající z vytváření takzvaných zpětných odkazů.

Oč že jde? To se prostě vytvoří odkaz, jenž směřuje na vybraný web, a tento se umístí na web či ještě lépe početné weby jiné, v ideálním případě tématicky blízké propagovanému webu a dostatečně hojně navštěvované. Kdykoliv pak někdo navštíví takový cizí web, může zde zmíněný odkaz zahlédnout, v případě zájmu na něj kliknout a rázem se ocitne tam, kde se ocitnout měl, tedy na webu, na který onen odkaz směřuje.

písmena SEO

Zdá se to být prosté, ale zase až tak jednoduché to není. Protože aby takové odkazy fungovaly, musí být umístěny dokonale. Ne na místech, kam nikdo nebo skoro nikdo nezabrousí, ne na webech natolik odlišných, že by se jejich specificky orientovaní návštěvníci neobtěžovali se zavítáním na jim tématicky neatraktivní web, atd.

Najít pro odkazy dostatečně kvalitní umístění je tedy nezbytné a nelehké. A proto se vyplatí vsadit raději na profesionály, kteří se této záležitosti věnují. Protože tito zpětnými odkazy přilákají nové návštěvníky, a navíc i zlepší postavení daného webu v internetových vyhledávačích. Což je pomoc, bez níž se nelze obejít.