Nové zákonné úpravy v souvislosti s pandemií COVID-19

2. 12. 2021 Off By

Rok 2019 se zapíše do povědomí nejen všech Čechů, ale také všech lidí na celém světě. V roce 2019 došlo k jednomu z největších zvratů od druhé světové války. Zajisté všichni víte, o čem mluvíme. Jedná se o novou zákeřnou nemoc, která nás přepadla nepřipravené a nikdo nevěděl, co od ní můžeme čekat. Dnes už je tato nemoc s námi několikátý rok. Naučili jsme se jí trochu zná, naučili jsme se s ní trochu žít, ale přesto došlo k velkým ztrátám. Znalosti o této nemoci se stále vyvíjí a posouvají dopředu. S tím se samozřejmě vyvíjí také zákony a pokyny vydané vládou České republiky. A není vždy jednoduché vyznat se v tom, které zákony a nařízení zrovna platí. Podívejme se proto na nové zákonné úpravy v souvislosti s pandemií covid-19 https://jkcredit.cz/nove-zakonne-upravy-v-souvislosti-s-pandemii-covid-19/, které jsou platné v tuto dobu pro rok 2022. Důležité body jsou: příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě, kompenzační bonus a krizové ošetřovné.

Covid

Dne 23.12. 2021 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon, který hovoří o mimořádném příspěvku ve výši 370 Kč za den k náhradě příjmu zaměstnanců v karanténě, či v izolaci. V případě že součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance, příspěvek se samozřejmě úměrně sníží.

Kompenzační bonus pro rok 2022 umožňuje oprávněným osobám žádat o příspěvek až 1000 Kč, podle jejich předchozího výdělku. Nárok na tento bonus vzniká, pokud daná osoba zaznamená pokles tržeb minimálně o 30 %.

Posledním důležitým bodem je krizové ošetřovné, kdy podle zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění covid-19 mají zaměstnanci, kteří museli zůstat se svými dětmi doma z důvodu karantény, nárok na zvýšené ošetřovné. Toto zvýšené ošetřovné náleží rodičům, kteří mají děti mladší než 10 let, nebo děti, které jsou starší 10 let, ale mají závažné poruchy učení či jiné zdravotní a psychické komplikace. Tento nárok mají nejen rodiče s pracovním poměrem na HPP, ale také rodiče, kteří pracují na DPP či DPČ za určitých podmínek.

Coronavir

Pokud si nejste zcela jistí, která opatření, v jakém konkrétním znění platí, podívejte se na naše webové stránky. Zde najdete vše skvělé popsané, včetně konkrétních podmínek pro udělení bonusů a kompenzací. Najdete zde také odkazy na webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.