Dostává první vždy více?

3. 5. 2023 Off By

Když se dozvíte novinku, jakou je příchod vašeho prvního potomka – tedy to, že jste v očekávání, je to přímo neuvěřitelná zpráva, která ve vás vyvolá nával všech pocitů. Rovněž se s touto zprávou dělíte s ostatními kolem vás, kteří se vašeho prvního potomka už nemůžou dočkat a slibují, jak ho budou rozmazlovat, co to půjde. A ve skutečnosti se tak i stane.
To je jenom jeden příklad z mnoha, který mluví v neprospěch druhého potomka v pořadí, který už za takové překvapení není pokládaný a stejně tak je k němu přistupováno ve všem, co se ho týká. Protože druhé dítě, bude vždy na druhé koleji a bude se vést za tím prvním.
rodiče s dětmi v posteli

Daleko méně materiálních potřeb

Prvnímu dítěti rodiče zpravidla dopřejí všechen luxus, který si můžou dovolit. Je to hlavně z toho důvodu, že je to jejich první zkušenost s dítětem, které je pro jejich život nesmírnou životní změnou a taktéž i proto, protože nevědí, jestli nebude poslední.
O rozdávání, utrácení a rozmazlování ho materiálními věcmi, není v jeho útlém věku rozhodně nouze. O tento luxus je však druhé dítě značně ochuzené a i když si to nepamatuje, konec konců, se to s ním potáhne celý život. Druhé dítě je předurčené na to, aby se stalo dědicem všeho, co vlastnil kdysi jeho starší sourozenec. A pokud jsou rodiče nadšeni z toho, že se použité věci, které dopřáli prvnímu ještě využijí, mladší dítko na to má podstatně odlišný názor.
chlapci v košili

Stejné množství lásky, ale jiný přístup

Jako rodiče si můžete říct, že vašim dětem dáte stejné citové hodnoty a stejný výchovný řád, ovšem realita je vždy odlišná od toho, co máte v záměru. Na druhé – tedy to mladší, je vždy uvalený větší tlak v podobě toho, co musí umět zvládnout sám, aby se nějakým způsobem vyrovnal tomu staršímu. I když je to nepochopitelné, rodiče mají tendenci na mladší děti více naléhat nebo v opačném případě, flákat jejich přípravu k životu.
Jedno je jisté, obě děti dostávají sice stejný podíl lásky, ovšem pozornost a přístup k nim samotným jako k individuálním osobám, se z pozice rodičů liší a možná i vždy bude.