Jak mít doma spokojené a vyrovnané dítě

Jak mít doma spokojené a vyrovnané dítě

10. 8. 2021 Off By

1. Rodinné vztahy
Jaký vztah máme se svým dítětem, mu dává vzor pro jeho budoucí vztahy s ostatními lidmi. Pokud se k němu chováme s respektem, empatií a soucitem, pak se bude stejně chovat i ke svému okolí. Bude to považovat za standard a od druhých nebude očekávat nic jiného. Oproti tomu, když jsou vaše vztahy založené na kontrole, manipulaci či vydírání, přenáší si to i do svého dospělého života.
rodina v posteli
2. Vztahy s druhými
Děti sledují, učí se a napodobují vás. Sledují, jak se vycházíte s partnerem, přáteli, spolupracovníky, prodavačkou či úřednicí a kopírují vaše chování. Stejně pak jednají se svými vrstevníky, sourozenci a dospělými lidmi v jejich okolí.

3. Atmosféra doma
Spokojené a vyrovnané dítě tvoří především rodina a atmosféra v ní. Pokud bude vaše dítě trápit to, co se děje doma, bude si svou frustraci vybíjet jinde. Ve škole bude zlobit, ubližovat spolužákům, posmívat se ostatním nebo je ponižovat.
tři chlapci
4. Škola
Škola se velkou měrou podílí na formování vašeho dítěte. Zde se učí pracovat ve skupině, vycházet s ostatními, čelit konfliktům, spolupracovat, argumentovat. Vrstevníci silně ovlivňují vaše dítě, ale pokud máte v rodině zdravé vztahy, váš vliv jako rodičů bude silnější.

5. Média, televize, počítačové hry
Působí na vaše dítě ze všech stran, ovlivňují jeho vnímání světa, komunikaci s druhými. Mějte pod kontrolou to, co vaše dítě sleduje na internetu, jaké hraje počítačové hry či s kým si píše na sociálních sítích. Povídejte si s ním a vracejte ho zpět do reálného života.
nadšení z pc hry
6. Základní potřeby
Dostatečná výživa, spánek a pohyb jsou nejen podstatné pro růst, ale ovlivňují také chování vašeho dítěte. Jen dostatečně vyspalé a najedené dítě může být spokojené a vyrovnané. Při sportu dítě vybije přebytečnou energii, agresi či vztek. Navíc trénuje soustředění, trpělivost a zdokonaluje svoje motorické dovednosti.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup